Hur går det till?

 

Om du bestämmer dig för att du vill pröva gestaltterapi kan du boka en tid per telefon med mig. Det innebär att vi träffas en gång, oftast en timme. Du berättar om varför du söker terapi och en del om vem du är. Jag kan då svara på om jag tror att jag kan hjälpa dig och om så är fallet bokar vi in två tillfällen till.

Vi kommer också överens om vad terapin ska handla om. Efter tre träffar utvärderar vi hur det känns, det är viktigt att du känner förtroende för mig och det är även viktigt att det känns rätt för mig.

Om vi båda är överens om att fortsätta kommer vi överens om hur många gånger vi ska träffas till nästa utvärdering. Det är väldigt individuellt hur många gånger som behövs, det kan handla om allt från en gång upp till flera år. Det vanliga är att man går en gång i veckan men även var fjortonde dag går bra.