Parterapi med Imagometoden

 

När jag första gången kom i kontakt med Imagoterapi och fick följa hur en imagoterapisession går till, blev jag positivt överraskad. Det som särskilt imponerade på mig var det möte som kom till stånd mellan parterna. Ett möte som jag skulle vilja kalla för ett ”helande möte”.

Själv har jag varit särskilt intresserad av det autentiska mötet och skrev bl a min mastersuppsats om det. I Imagoterapi såg jag en metod som hjälper parterna att verkligen ta in det motparten uttrycker. Genom en dialogform i ett långsamt tempo speglar (upprepar det motparten säger) parterna varandra.

Speglingen sker på flera nivåer där även känslomässig förståelse kommer in.
I rummet uppstår en stor respekt för tidigare upplevelser som idag påverkar vårt sätt att vara i världen. I mötet med sin partner blir vi speglade på ett nytt sätt, ofta såsom vi hade behövt som barn och en läkning av gamla sår blir möjlig. Metoden ger också parterna ett verktyg att även utanför terapirummet kunna fortsätta samtala med varandra på ett konstruktivt sätt.

Jag vänder mig till par som:
• har en bra relation som ni önskar ska bli ännu bättre
• har inlett ett förhållande ni vill ska bli varaktigt
• vill återfinna den kärlek ni hade och förmå den att bestå
• har tappat passionen och innerligheten och går på i ”ullstrumporna” utan kärleksfullhet
• lever i en svår relation och vill lära er att lösa allvarliga konflikter på ett fredligt sätt
• tvivlar på att valet av partner var riktigt, men fortsätter att hoppas
• är nära att bryta upp och vill undersöka om relationen ändå kan bevaras
• har bestämt er för att skiljas och vill skiljas på ett vuxet och konstruktivt sätt
• är skilda och vill ha en bra vuxen relation för barnens skullNi får redskap till att:
• fördjupa dialogen i förhållandet
• skapa trygghet
• hantera frustrationer
• skapa tillit
• ge och få uppskattning av partnern
• uttrycka djupa känslor, behov och upplevelser
• återskapa passionen