Länkar

 

Mastersuppsats
Syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva vad som kännetecknar ett autentiskt möte och vilken betydelse det kan ha för framför allt klienten men även för terapeuten...läs mer...
Öppna Mastersuppsats- (öppnas i nytt fönster pdf)

SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter
Föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Gestalt-Akademin
Utbildning av gestaltterapeuter och organisationskonsulter

Övergripande svensk gestaltinformation
Övergripande svensk gestaltinformation

Svenska Imagoinstitutet

Svenska Imagoföreningen

Imagodialog.se

Esther Perel on Sexual Desire and Succesful Relationsships - intervju Lewis Howes video