Presentation

 

För mig personligen har gestaltterapi påverkat mitt sätt att vara. Det handlar om respekten för hela människan, för våra tillkortakommanden, för vår längtan, för vår sårbarhet och vår storhet. Det handlar också om vad som händer när vi vågar vara den vi är, fullt närvarande, i mötet med andra. När vi vågar visa vår sårbarhet, när vi vågar stå upp för oss själva, när vi sätter våra gränser och när vi öppet vågar ta emot det som förmedlas av den vi möter.

Med 20 års erfarenhet dels från läraryrket men också från psykiatrin arbetar jag idag både inom psykiatrin och som gestaltterapeut. Jag är auktoriserad gestaltterapeut med en mastersexamen från Gestaltakademin i Skandinavien, University of Derby i England och är medlem i SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter.

Jag är intresserad av andliga och existentiella frågor samt lägger stor vikt vid att få med hela människan. Jag jobbar med individualterapi, parterapi och gruppterapi.

Min strävan är att skapa ett andrum - ett andrum för tanke, kropp och själ.Åsa Forssén König
Auktoriserad gestaltterapeut