Kombinationsbehandling psykoterapi/fysisk aktivitet

 

Forskning av idag visar på att fysisk aktivitet och regelbunden motion påverkar vårt psykiska mående i väldigt stor grad. För en person med nedstämdhet eller lättare depression ger regelbunden motion samma effekt som behandling med antidepressiv medicin. Idag är antidepressiv medicin och/eller psykoterapi förstahandsvalet för en läkare att skriva ut om man söker för depression på en vårdcentral. Ibland ordineras patienter motion på recept men följs väldigt lite upp och det kan vara svårt att på egen hand göra den livsomställning som behövs.

Jag har under min KBT-utbildning genomfört en studie där jag undersöker kombinationsbehandling, psykoterapi kombinerat med coachande samtal för att öka sin fysiska aktivitet. Denna studie fick mycket gott resultat och jag erbjuder nu dessa kombinationsbehandlingar.

Det innebär att varje terapitillfälle börjar med ca 15 min coachande samtal kring fysisk aktivitet. Sen följer 45 min vanlig terapi helt fristående.

Utöver det fyller man i början i en enkät om hur fysiskt aktiv man är inklusive hur motiverad man är för att göra en förändring. Man får också i uppgift att läsa en informationstext som handlar om vad forskningen idag kommit fram till vad gäller hur träning påverkar måendet. I slutet av behandlingen gör man även en utvärdering hur det gått.

Tillsammans med terapeuten gör man vid varje samtal en skriftlig planering vilka aktiviteter man vill genomföra samt när de ska genomföras. Under veckan fyller man också i vad man gör och hur man mår under veckan i ett enkelt formulär. Detta utvärderas sen vid nästa terapitillfälle.

Om du är intresserad av studien finns den att läsa i sin helhet i länken nedan:

Öppna Studie Motion och Terapi (pdf)