Varför söka terapi?

 

Många människor går länge, ibland flera år, utan att söka den hjälp de behöver. Särskilt när det gäller det psykiska och själsliga välbefinnandet. Vi tänker att vi ska klara det själva, inte ska väl jag behöva professionell hjälp osv. Men ofta kan det vara till stor hjälp att samtala med någon professionell, som inte är nära vän eller anhörig, om sin livssituation, sina tankar och känslor. Det gör att vi kan känna oss mer fria att säga precis som det är, vi behöver inte ta ansvar för hur den andre ska ta emot det vi säger. Vi kan också känna oss trygga med att den vi pratar med har tystnadsplikt och erfarenhet om människors inre.

Vanliga anledningar att söka terapi är:

-Någon slags kris i livet.
-Olust och depression.
-Självkänslan är dålig
-Relationsproblem.
-Problem på arbetet.
-Oro.
-Vi tycker att vi står och stampar och kommer inget vart i livet.
-Tomhetskänslor.
-Vi förstår inte våra egna känslor och/eller handlingar.
-Sorg.
-Missbruk och beroendeproblematik.
-Medberoende.
-Vi lever inte det liv vi skulle vilja leva.
-Vi är nyfikna på vem vi är och vem vi kan bli.
-Vi vill utvecklas mentalt och känslomässigt.