Vad är mindfulness?

 

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker.

Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val och bättre klara av pressen i privat- och yrkesliv. Med träning lär du dig att minska din stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Mindfulness hjälper också den som tränar att sova bättre. Att bättre hantera förändringar är en annan positiv effekt.

Mindfulness kan också beskrivas som ett sätt att vakna upp till livet. En träning i att förhålla sig till tillvaron med en öppen, nyfiken och tillåtande inställning. Mindfulness är på så sätt motsatsen till att ta beslut och reagera utifrån vana.

För att kunna förhålla sig så till vardagen behöver man träna sig på att rikta uppmärksamheten, det vill säga meditera. I mindfulnessmeditationen tränar man på ett icke dömande sätt att observera innehållet i den kontinuerliga strömmen av tankar, känslor, minnen, fantasier, kroppsliga sensationer, begär och drifter utan att fästa något avseende vid deras värde. Medvetenhet utan att välja. Medvetandet är öppet för vad som än kommer upp och kan som en spegel rymma eller reflektera allt som det möter.

Flera olika forskningsstudier om Mindfulness har påvisat att mindfulness har en effekt på både psykiska som fysiska problem och symtom. Dessutom kan man idag med avancerad teknik visa på att även hjärnan fysiskt förändras. Vår hjärna är plastisk (formbar). De delar av hjärnan vi använder förstoras och blir starkare. De delar vi inte använder försvagas. I mindfulness tränar vi de delar som har med reflektion, beslutsfattande och känsloreglering att göra vilket gör att det blir enklare att agera medvetet och fatta medvetna beslut. Vi får ordning på tankar och känslor helt enkelt, vilket leder till mindre upplevd stress.

Mindfulness har dessutom i sig en avslappnande effekt på kroppen. Många upplever att de sover bättre till exempel.

Mindfulness är lätt att utöva, det svåra brukar vara att ta sig tid och motivera sig att göra det. Därför är det bra att börja sin mindfulnessträning i en grupp för att få ett yttre stöd.

Använd gärna ljudfilerna här nedan som stöd i din mindfulnessträning.

     
       
Kort övning - 10:01 min Andrum - 5:54 min Andningsankaret - 8:00 min
     
Andningsankaret 2 - 19:12 min Tacksamhet och medkänsla - 20:00 min Landa här och nu - 20:00 min
     
Kroppsscanning - 19:51 min Mindfulness med rörelse - 18:48 min Ställa fråga - 19:25 min